Dagbesteding zijn leuke activiteiten die dienen als een invulling van de dag. Het is bedoeld om een dagstructuur te bieden aan mensen die dat nodig hebben. De activiteiten vinden plaats in groepen onder begeleiding van zorgmedewerkers. Verschillende mensen kunnen deelnemen aan een dagbesteding op verschillende plekken, bijvoorbeeld in een activiteitencentrum of zorgboerderij.

Wilt u weten wie in aanmerking kan komen voor dagbesteding en hoe deze vorm van opvang precies geregeld is in Nederland? Alex-Cares geeft graag duiding vanuit welke wetten dagbesteding geregeld en gefinancierd wordt.

In aanmerking komen voor dagbesteding

Om in aanmerking te komen voor dagbesteding moet u een indicatie aanvragen bij uw gemeente of bij uw zorgkantoor. Dagbesteding is in Nederland geregeld vanuit de zorgwetten Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de Wlz heeft u een indicatie nodig, voor de Wmo gelden bepaalde voorwaarden waaraan u dient te voldoen. Wanneer u geen Wlz-indicatie heeft, kunt u terecht bij de Wmo, u krijgt dan dagbesteding vanuit de gemeente. Bij de Wlz zorgt uw zorgkantoor voor een passende dagbesteding. Samenvattend wordt in de vorm van een indicatiestelling beoordeeld of u in aanmerking komt voor dagbesteding.

Wanneer kan ik dagbesteding krijgen vanuit de Wmo?

U kunt dagbesteding vanuit de Wmo krijgen als:

  • U 18 jaar of ouder bent, en
  • U vanwege een ziekte, beperking of hoge leeftijd professionele dagbesteding nodig heeft, en
  • U geen indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg, en
  • U niet voldoende hulp uit uw eigen omgeving krijgt (bijvoorbeeld van uw partner, familieleden of anderen)

Voor dagbesteding vanuit de Wmo kunt u zich melden bij uw gemeente.

Wanneer krijg ik dagbesteding vanuit de Wlz?

Wanneer u een indicatie voor de Wet langdurige zorg heeft, valt de dagbesteding onder de Wlz. Het CIZ heeft vastgesteld welk zorgprofiel het beste bij uw situatie past. In een zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft en hoe u de zorg invult, bijvoorbeeld hoeveel uur dagbesteding nodig is. Als u heeft gekozen voor een persoonsgebonden budget (PGB), kunt u zelf dagbesteding inkopen.

Wie kan naar de dagbesteding van Alex-Cares?

De dagbesteding van Alex-Cares is geschikt voor ouderen en (jong)volwassenen die op geestelijk en sociaal gebied ondersteuning, zorg en begeleiding nodig hebben. Mensen die zich in onderstaande situaties herkennen kunnen in aanmerking komen voor de dagbesteding van Alex Cares.

  • Mensen met een passende indicatie op basis van de Wmo of Wlz.
  • Een (licht) verstandelijke beperking.
  • Psychosociale problemen (eenzaamheid, sociaal isolement, depressiviteit, relatie- problemen en zelfverwaarlozing).
  • Meervoudige problematiek, een combinatie van bovengenoemde problemen.

Activiteitencentra in Leeuwarden en De Bult

We bieden dagbesteding aan in twee activiteitencentra: de ene is gelegen in Leeuwarden en ons tweede centrum ligt in De Bult (omgeving Steenwijk, aan de grens bij Drenthe). Een activiteitencentrum is gericht op mensen met een beperking. We organiseren creatieve binnen activiteiten, zoals knutselen en schilderen, ook gaan we naar buiten voor wandelingen en schoffelen in de tuin. Tijdens deze activiteiten leren groepsgenoten elkaar kennen en wordt er gesproken over onderwerpen die ze bezighouden.

Alex-Cares is er voor iedereen uit de noordelijke provincies die zorg nodig heeft. Inwoners van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel kunnen bij ons terecht voor begeleid wonen, beschermd wonen en dagbesteding. In Heerenveen, Assen en Sneek helpen we ouderen en (jong)volwassenen aan een passende dagbestedingsplek.

Heeft u nog vragen?

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor de dagbesteding van Alex-Cares? U kunt altijd contact met ons opnemen. We maken graag met u kennis en bespreken uw wensen en behoeftes. Samen kunnen we kijken of onze dagbesteding de juiste daginvulling is voor u. Wilt u meer weten wie in aanmerking kan komen voor dagbesteding? Neem dan gerust contact met ons op.