Bestuur en Toezicht

Contact opnemen

Alex-Cares kent een eenhoofdig bestuur. Dhr. Arnold Hofstra is sinds 2019 bestuurder van Alex-Cares. Daarnaast is er een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de ontwikkelingen en stappen die de organisatie Alex-Cares neemt.

Leden Raad van Commissarissen
Mw. Mr. N.E. van Uitert (voorzitter)
Mw. J.L. Jansen
Mw. M.J. Terpstra

Zorgbrede Governancecode

Alex-Cares werkt volgens de normen van de Zorgbrede Governancecode. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. In deze  Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Klik hier voor het schema van de organisatie.

Afspraak maken