NIET TEVREDEN? Vertel het ons!

Klachten kunnen opgelost worden.

Alex-Cares draagt kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. In de dagelijkse zorg en begeleiding houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende ergens niet tevreden over bent. Wij hopen dat u dit aan ons laat weten. Ons werk is immers mensenwerk en het is altijd mogelijk dat er dan een verschil is tussen uw ervaring en de goede intenties van de medewerkers van Alex-Cares. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Wij beschouwen een klacht dan ook als een advies om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Wat kunt u doen?


Stap 1 Ga in gesprek

Voordat iets een klacht wordt, is het belangrijk dat u met uw medewerker van Alex-Cares bespreekt waar u niet tevreden over bent. Onze medewerkers zijn gewend om hiermee om te gaan en dit te bespreken. Het blijft immers mensenwerk en het tijdig iets bespreken voorkomt dat het ongenoegen groter wordt.

Stap 2 Uw klacht bespreken met de leidinggevende

Een gesprek kan vaak veel oplossen. Wanneer u ontevreden bent over uw zorgverlener of begeleider, probeert u dit dan eerst bespreekbaar te maken met de betreffende medewerker. Als dit niet lukt of niet tot een oplossing leidt kunt u contact opnemen met de leidinggevende. Indien u niet tevreden bent over Alex-Cares of over de organisatie van uw zorg, dan kunt u ook direct contact met de leidinggevende opnemen via telefoonnummer 085 – 016 0960 of via de mail op info@alex-cares.nl.

Stap 3 Schriftelijke klacht indienen bij de directie van Alex-Cares

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht schriftelijk in te dienen bij Alex-Cares. De directie wordt altijd van uw klacht op de hoogte gesteld en zal hierop zo spoedig mogelijk reageren om tot een oplossing te komen. U kunt uw brief richten aan: Alex-Cares t.a.v. de directie, Coehoorn van Scheltingaweg 1L, 8442 EZ te Heerenveen.

Stap 4 Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Indien u uw klacht liever niet rechtstreeks bespreekt met Alex-Cares of er niet uit komt ondanks het volgen van stappen 1 t/m 3, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Klachtenloket Zorg. Hier is Alex-Cares bij aangesloten. De klachtenfunctionaris geeft advies en ondersteuning en bemiddelt bij het komen tot een oplossing. Informatie over Klachtloket Zorg kunt u vinden op: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/. Zij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer: 070 – 310 53 92 of per mail via info@klachtenloket-zorg.nl

Stap 5 Geschillencommissie

Indien uw klacht ook na bemiddeling door de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet naar uw tevredenheid is opgelost dan is er sprake van een geschil. U kunt deze schriftelijk en voldoende gemotiveerd voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg waar Alex-Cares bij is aangesloten. De contactgegevens en informatie treft u onder stap 4, bovengenoemd, aan.

Download hier onze Klachtenregeling  

Afspraak maken