In- en uitsluitingscriteria

 

Voor wie is Alex-Cares passend?

Om te borgen dat u de zorg krijgt welke voor u noodzakelijk is zal er voorafgaand aan de plaatsing bij
Alex-Cares een intakegesprek met u plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt er met u besproken welke zorgvraag u heeft en wat Alex-Cares aan zorg u kan bieden. Tijdens dit gesprek mag u uiteraard iemand meenemen zodat u eventueel ondersteuning hierbij kunt krijgen.

Of uw zorgvraag passend is bij ons aanbod kunt u toetsen aan de volgende criteria:

Insluitingscriteria

Alex-Cares is een zorgaanbieder voor zorgvragers met één of meer van de volgende problematieken:
 • Een licht tot matige verstandelijke beperking
 • Een licht tot matige lichamelijke beperking
 • Psychiatrische problematiek
 • Psychologische problematiek

Waarbij Alex-Cares ondersteuning biedt op de volgende gebieden:

 • Gezinsrelaties
 • Sociale relaties
 • Psychisch welbevinden
 • Fysiek welbevinden
 • Werk en opleiding
 • Administratief op orde
 • Veilig en fijn wonen
 • Zingeving

Uitsluitingscriteria

Om het welbevinden van onze huidige zorgvragers en zorgverleners zoveel mogelijk te borgen kan Alex-Cares geen zorg bieden aan zorgvragers waarbij sprake is van:
 • Actief drugsgebruik (soft- en harddrugs)
 • Verleden harddrugsgebruik
 • Agressieproblematiek
 • Seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de bewoners, personeel en omgeving
 • Ernstige psychiatrische problematiek die een gesloten opname vereist
 • Een indicatie anders dan een Wlz indicatie VG1 t/m VG6, GGZ-1 t/m GGZ-3, LG-1 t/m LG-6
 • Complete overname ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
 • Verpleegkundige zorg die meer vraagt dan het inzetten van externe thuiszorg
 • De noodzaak om continue 1-op-1 begeleiding te bieden
 • Complete desoriëntatie in tijd, plaats en persoon
Afspraak maken