Deeltijdverblijf

Contact opnemen

Op uw eigen tempo wennen aan zorg binnen een woon-zorgcentrum?

Deeltijdverblijf is een combinatie van thuis wonen en in een Wlz-instelling wonen. Het thuis wonen en het wonen binnen een van de wooncentra van Alex-Cares worden afgewisseld volgens van tevoren vastgestelde tijdsperioden. Het kan gaan om week op/ week af maar ook is het mogelijk om een aantal dagen per week bij Alex-Cares te wonen en een aantal dagen per week thuis.

Bij deeltijdverblijf is een combinatie van verschillende leveringsvormen mogelijk. Verblijf kan worden gecombineerd met een modulair pakket thuis (MPT) of met een persoonsgebonden budget (pgb) of een combinatie hiervan.

Voor wie is deeltijdverblijf?

  • Voor mensen die Wlz-zorg thuis kunnen krijgen
  • 7,8 of 9 dagen per 14 dagen kiezen voor een verblijf in een Wlz-instelling
  • Geen gebruik willen maken van logeeropvang

 

Wanneer en hoe is deeltijdverblijf mogelijk?
Alex-Cares bepaalt of deeltijdverblijf geboden kan worden. Dat kan bijvoorbeeld afhangen van de vraag of de kamer gedeeld kan worden met een andere cliënt die ook deeltijd verblijft of op vaste dagen logeert. Het zorgkantoor beslist uiteindelijk of deeltijdverblijf verantwoord en doelmatig is.

Afspraak maken