Cliëntenraad

Contact opnemen

Vanaf 1 december 2020 is de cliëntenraad van Alex-Cares ingesteld.

Onze visie op deze cliëntenraad is als volgt:

We zien medezeggenschap als een positieve bijdrage aan de (ontwikkeling van de) organisatie Alex-Cares. Als uitgangspunt zien we dan ook dat een goed functionerende medezeggenschap gericht is op het realiseren van de instellingsdoelen en van groot belang is voor de instelling, het management en de medewerkers.

De volgende motieven dragen wij hiervoor aan:

  • Medezeggenschap verbetert de kwaliteit van besluiten en creëert draagvlak voor de uitvoering.
  • Medezeggenschap zorgt voor de nodige controle en balans in belangrijke besluitvormingsprocessen (medezeggenschap als sparringpartner voor bestuurder).
  • Medezeggenschap opereert in de openbaarheid en draagt bij aan de openbaarheid van beleid en bestuur.
  • Medezeggenschap is een instrument om de kwaliteit van de instelling te borgen en te verhogen en om arbeidsomstandigheden te verbeteren.
  • Medezeggenschap voegt een element van democratie en daarmee legitimiteit toe aan het besturen.
  • Medezeggenschap is een belangrijke professionele ambitie en competentie. Als zodanig vormen bijdragen aan de medezeggenschap ook een wezenlijk onderdeel van de functievervulling van elke medewerker en is het een goede gelegenheid om bijzondere ervaringen op te doen.
  • Medezeggenschap is een (verstandige) wettelijke verplichting.
  • De cliëntenraad stelt zich constructief op en is een representatieve afspiegeling van de instelling Alex-Cares. Bovenal is het een zelfbewust (kent zijn bevoegdheden en plichten), zelfstandig en zelfredzaam orgaan.

Per brief zijn onze cliënten geïnformeerd over de vertegenwoordiging in deze raad. Omdat er nog een aantal gesprekken volgen voor leden van de cliëntenraad, zal er in januari 2021 een update worden verstrekt over de cliëntenraad alsmede de bereikbaarheid.