Cliëntenraad

Contact opnemen

De cliëntenraad van Alex-Cares, behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Alex-Cares. In de cliëntenraad zitten cliënten maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten of mentoren. Het bestuur van Alex-Cares houdt bij beslissingen rekening met het advies van de cliëntenraad. De directie van Alex-Cares krijgt van de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke beleidsontwikkelingen en maatregelen op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening. De Raad is een gesprekspartner waar rekening mee gehouden wordt.

Praat u mee in de cliëntenraad van Alex-Cares?

Wilt u iets betekenen voor onze cliënten? Als u of uw familielid cliënt is van Alex-Cares, dan kunt u lid worden van haar cliëntenraad. Een belangrijke en uitdagende (vrijwillige) functie.Een cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor u als cliënt of voor u als familie en mantelzorger van een cliënt belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als de zorg- en dienstverlening, voeding en maaltijdservice en bereikbaarheid. De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de regio- en locatiemanager en er is contact met bewoners, cliënten en hun familie.

Als u mee wilt praten in de cliëntenraad of vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen.

Contact met de cliëntenraad van Alex-Cares

De Cliëntenraad kunt u bereiken via de mail:clientenraad@alex-cares.nl

Afspraak maken