In de zorgsector is samenwerking tussen bewoners en zorgprofessionals van groot belang. Wanneer bewoners actief betrokken zijn bij hun eigen zorg en er een goede samenwerking bestaat met de professionals die voor hen zorgen, kunnen er opmerkelijke resultaten worden behaald. Daar weten we bij Alex-Cares alles van. We benaderen onze cliënten met gevoel en empathie, zodat hij of zij weet waar die aan toe is.

Bij thuiszorg in Sneek krijg je een vaste begeleider

Gelijkwaardig en betrokken

Het belangrijkste aspect van deze samenwerking is de gelijkwaardigheid en wederzijdse betrokkenheid. Zorgprofessionals moeten luisteren naar de behoeften en wensen van bewoners en hen actief betrekken bij het opstellen van een zorgplan. Door bewoners de ruimte te geven om mee te beslissen en hen te ondersteunen bij het realiseren van hun doelen, kunnen ze een gevoel van eigenaarschap over hun eigen zorgproces ervaren.

Open en duidelijke communicatie

Daarnaast is communicatie van wezenlijk belang. Open en duidelijke communicatie tussen bewoners en zorgprofessionals zorgt voor begrip en vertrouwen. Het is belangrijk dat beide partijen zich gehoord voelen en dat er ruimte is voor het bespreken van eventuele zorgen of problemen.

Oog voor het welzijn

Tot slot is het van groot belang om als zorgprofessional ook oog te hebben voor het welzijn en de kwaliteit van leven van de bewoners. Naast het bieden van de noodzakelijke zorg, kan het betrekken van bewoners bij sociale activiteiten en het stimuleren van hun interesses en hobby’s een positieve impact hebben.

Begeleid wonen bij Alex-Cares

Bij Alex-Cares bieden we begeleid wonen aan voor ouderen en (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid die behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding in hun dagelijks leven. Ons team van toegewijde zorgprofessionals staat klaar om mensen te helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te wonen. Bij begeleid wonen gaat het om thuiszorg en thuisbegeleiding. Een vaste begeleider komt thuis langs en ondersteunt bij zaken waar de cliënt hulp bij nodig heeft.

Onze zorgverlening richt zich op mensen uit de noordelijke provincies: Friesland, Drenthe en Groningen. Zo bieden we onder andere thuisbegeleiding aan in Dokkum.

Beschermd wonen

Daarnaast kunnen cliënten bij ons ook beschermd wonen in een van de zorgwoningen op onze woon-zorgcentra in Steenwijk, Appelscha, Leeuwarden of Ternaard. Kwetsbare ouderen en jongvolwassenen met psychische problemen wonen hier prikkelarm en rustig midden in de natuur. De zorg is afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners. Bovendien is 24-uurs zorg hierbij ook mogelijk. De zorgwoningen zijn van alle gemakken voorzien en modern ingericht.

Thuiszorg Assen

Thuisbegeleiding en thuiszorg

Voor de cliënten die thuis willen blijven wonen, maar wel hulp nodig hebben bij alledaagse activiteiten, is er thuisbegeleiding of thuiszorg. De cliënt beslist zelf bij welke taken hij of zij ondersteuning wenst. Dit kan bijvoorbeeld zijn: hulp bij het huishouden, financiële begeleiding, of hulp bij de persoonlijke verzorging. Bovendien biedt de zorgprofessional altijd een luisterend oor.

We bieden thuiszorg aan in onder andere de provincie Friesland. In de steden Sneek en Heerenveen komen onze zorgprofessionals graag langs om ondersteuning te geven.

Persoonlijke begeleiding van een vaste begeleider

Onze cliënten krijgen altijd een vaste begeleider toegewezen. Hierbij is het belangrijk dat de cliënt en de begeleider vanaf het begin een goede klik met elkaar hebben. Zonder die eerste klik is een goede samenwerking bijna ondenkbaar. De begeleider is vooral aanwezig om structuur en overzicht te bieden en ondersteuning te geven waar dat nodig is. Dit doet de zorgbegeleider altijd op een praktische en doelgerichte manier.

Neem contact met ons op

Wil jij meer weten over begeleid wonen, beschermd wonen of thuiszorg bij Alex-Cares? Neem dan gerust contact met ons op. Dan vertellen we ook graag meer de samenwerking tussen bewoner en zorgprofessional en hoe dit ook bij ons heeft geleid tot positieve resultaten.